دکتر یاسین نجفی‌زادگان

دکتر یاسین نجفی‌زادگان

عضو تیم هم‌آسای

رزومه

    ◎ دکتری روانشناسی

    ◎ عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

    ◎ عضو سازمان نظام روانشناسی

    ◎ رواندرمانگر فردی جوان و نوجوان (اضطراب، ناسازگاری، تغییر عادات ناکارآمد کودکان و نوجوانان)

    ◎ درمانگر رویکرد تخصصی ABFT (Attachment-Based Family Therapy)

    ◎ برگزاری بیش از ۱۴ دوره تخصصی کراگاه جامع الکتروانسفالوگرافی

رزرو وقت مشاوره

Loading...