احسان ترکمن

احسان ترکمن

عضو تیم هم‌آسای

رزومه

    ◎ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

    ◎ درمانگری به مدت چهار سال

    ◎ طرحواره درمانگر و درمانگر شناختی رفتاری نوجوانان

    ◎ مدرس کارگاه های فرزند پروری و اصلاح روابط بر مبنای طرحواره

رزرو وقت مشاوره

Loading...